Sveriges bästa företagsklimat?
Håbo Kommun, ett stenkast från huvudstaden och dess kommunikationer med bland annat Arlanda och Bromma flygplatser, skapar ett oerhört företagarvänligt klimat för de som väljer att etablera sitt företag här. I Håbo bryr man sig verkligen och är mån om att företagarna utvecklas.
Håbo Kommun har tillsammans med Bålsta Företagarförening på ett synnerligen engagerat sätt startat projektet Företagssupport tillsammans med konsulten Ann-Mari Sundgren, som med sin gedigna bakgrund från bland annat bankvärlden styr projektet med hjälp av Bålsta Företagarförening med Per Andersson i spetsen. Projektet går ut på att tillföra kunskap, kompetensutveckling, datakunskap, kommunikation, företagsekonomi och ledarskap samt underlätta att göra affärer på andra språk. Detta ska på sikt åstadkommas genom samarbete mellan kommunens tusen aktiva företag, kommunledningen, arbetsförmedlingen, banker, ESF-rådet, Almi med flera instanser samt ett aktivt engagemang i företagarföreningar och inom olika utbildningar.
Håbo Kommuns mål är att bygga upp och förstärka relationer mellan företagarna så att samarbete och möjligheter till mer affärer uppstår. Vidare ska företagarna bli medvetna om vilka resurser kommunen kan tillhandahålla och därigenom även i förlängningen etablera samarbete med intressanta partners.

Projektet Företagssupport vill stödja de enskilda företagen och på ett framgångsrikt sätt knyta ihop utvecklingsarbete med de anställdas kompetensutveckling, samordna gemensamma utbildningsinsatser samt stödja rörligheten på den lokala arbetsmarknaden. Inom projekt Företagssupport finns tydliga ramar och uppställda mål för att varje enskilt företag ska växa i en sådan takt att man genom sin egen kompetens kan utveckla sina affärer inom kommunens nätverk, samt vara aktiv i sina affärsrelationer med nätverket och övriga marknader i sina närområden. Därför genomförs verksamhets- och kompetensanalys för att svara upp mot uppställda mål. Man talar ofta om Bålstamodellen, ett gott tecken på att Håbo utmärker sig.

Detta innebär en fantastisk möjlighet för lokala företagare. Så här säger en av deltagarna i Företagssupport, Bert Stenkund som driver KSP Mark AB:
– Det kostade mig nästan ingenting och jag har fått massvis tillbaka. Nya kunskaper har gett bättre och fler affärer och dessutom har jag fått ett enormt fint nätverk och samarbete med övriga företag i kommunen.”
ESF-rådet har beviljat pengar för behovsanalyser och kompetensutveckling, och totalt har hittills cirka tre miljoner kronor utgått till 186 medarbetare i 33 företag.
– Man kan utveckla medarbetare utan att verksamheten utvecklas, men man kan inte utveckla verksamheten utan att medarbetarna stödjer och utvecklas med den, säger Ann-Mari Sundgren. Låt dig inspireras av Företagssupport om du ska etablera dig i Stockholmsområdet! Kontakta gärna näringslivschefen Tomas Engholm på Håbo Kommun på telefonnummer nedan.

Håbo Kommun


Telefon: 0171-52500
Fax: 0171-56333


Email:
ann-mari@askco.se

Hemsida:
www.habo.se/haabo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN